Valmieras Veselības Centrs

Pieraksts pie speciālistiem un uz izmeklējumiem:

 

SIA "VALMIERAS VESELĪBAS CENTRS" kā sociālais uzņēmums

 

No 2017.gada SIA "Valmieras veselības centrs" piešķirts sociālā uzņēmuma statuss. SIA "Valmieras veselības centrs" iekļauts sociālo uzņēmumu reģistrā.

2018.gadā SIA "Valmieras veselības centrs" uzsāka dalību  Eiropas Sociālā fonda projektā ''Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai''.  SIA "Valmieras veselības centrs" saņēma grantu AS "Attīstības finanšu institūcijas Altum" sociālās uzņēmējdarbības atbalsta programmas ietvaros. Pateicoties Attīstības finanšu institūcijas ALTUM atbalstam, SIA "Valmieras veselības centrs" uzsāka  intensīvu darbu, lai piedāvātu jaunus un pilveidotus jau esošos diagnostikas, atveseļošanās un citus ar veselības aprūpi saistītus pakalpojumus. Jaunie un pilnveidotie pakalpojumi paredzēti reģiona iedzīvotājiem, kā arī sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām, tajā skaitā personām ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem, ģimenēm ar bērniem invalīdiem, nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem.

 

Projekta numurs: Nr. 9.1.1.3/15/I/001

Eiropas Sociālā fonda projekts "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai"

Projekta mērķis ir:

noteikt un pārbaudīt optimālus risinājumus sociālo uzņēmumu izveidei un attīstībai, tai

skaitā darba integrācijas sociālo uzņēmumu atbalstam, lai palielinātu nodarbinātības

iespējas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem, personām ar invaliditāti un

personām ar garīga rakstura traucējumiem.