Valmieras Veselības Centrs

Pieraksts pie speciālistiem un uz izmeklējumiem:

    

                                                                               

                                                                                                                                                                                                            

CENU APTAUJA

ID Nr. VVC/2024/01-AF – “Medicīnas tehnoloģiju iegāde SIA “Valmieras veselības centrs” ”

 

Cenu aptaujas nolikums – instrukcija Pretendentiem (PDF)

1.pielikums – Pieteikums cenu aptaujai (DOC)

2.pielikums – Tehniskā specifikācija (EXC)

3.pielikums – Finanšu piedāvājums (DOC)

4.pielikums – Līguma projekts (DOC)

 

Cenu aptaujas ID Nr. VVC/2024/01-AF piedāvājumu atvēršanas protokols

Lēmums par cenu aptauju ID Nr. VVC/2024/01-AF – “Medicīnas tehnoloģiju iegāde SIA “Valmieras veselības centrs” ”