Valmieras Veselības Centrs

Pieraksts pie speciālistiem un uz izmeklējumiem:

 

 

"VALMIERAS VESELĪBAS CENTRS" SIA

Reģistrācijas numurs: 44103011615

PVN maksātāja numurs: LV44103011615

Juridiskā adrese : Bastiona iela 24, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201

Biroja adrese: Diakonāta iela 6, Valmiera,Valmieras novads, LV-4201

Banka: AS Swedbank

Kods: HABALV22

Konts: LV41HABA0551039995871

Tālruņa numurs: +371 29241583

e-pasts: vvc@vvc.lv

Ārstniecības iestādes kods: 250000087

 

 

STRUKTŪRVIENĪBAS:

SIA "Valmieras veselības centrs" struktūrvienība Cēsīs

Valmieras iela 9, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

 

SIA "Valmieras veselības centrs" struktūrvienība Smiltenē

Dakteru iela 14, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729

 

SIA "Valmieras veselības centrs" struktūrvienība Līgatnē

Gaujas iela 4, Līgatne, Cēsu novads, LV-4110