Valmieras Veselības Centrs

Pieraksts pie speciālistiem un uz izmeklējumiem:

 

SIA "Valmieras veselības centrs"

Reģistrācijas Nr.44103011615

Juridiskā adrese : Bastiona iela 24, Valmiera, LV-4201

Biroja adrese: Diakonāta iela 6, Valmiera, LV-4201

Banka: AS Swedbank

Kods: HABALV22

Konts: LV41 HABA 0551 0399 9587 1

Tālruņa Nr. +371 29241583

e-pasts: vvc@vvc.lv

Ārstniecības iestādes kods: 250000087

 

STRUKTŪRVIENĪBAS

SIA "Valmieras veselības centrs" struktūrvienība Cēsīs

Valmieras iela 9, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

 

SIA "Valmieras veselības centrs" struktūrvienība Smiltenē

Dakteru iela 14, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729

 

 

SIA "Valmieras veselības centrs" struktūrvienība Līgatnē

Gaujas iela 4, Līgatne, Līgatnes novads, LV- LV-4110