Valmieras Veselības Centrs

Pieraksts pie speciālistiem un uz izmeklējumiem:

 

Obligātā veselības pārbaude nepieciešama, ja persona nodarbināta darbā īpašos apstākļos vai arī viņas veselības stāvokli var ietekmēt kaitīgie darba vides faktori. Obligāto veselības pārbaudi veic:

1) pirms darba līguma noslēgšanas (pirmreizēja veselības pārbaude);

2) periodiski (periodiskā veselības pārbaude);

3) mainoties veselībai kaitīgajiem darba vides faktoriem (ārpuskārtas veselības pārbaude);

4) pēc darba devēja iniciatīvas;

5) pēc darba aizsardzības speciālista vai uzticības personas ieteikuma.

Lai persona veiktu obligāto veselības pārbaudi, līdzi jāņem darba devēja izsniegta obligātās veselības pārbaudes karte, kur norādīti veselībai kaitīgie darba vides apstākļi un/vai īpašie apstākļi. Darba devējs, nosūtot darbinieku uz veselības pārbaudi, tam izsniedz obligātās veselība spārbaudes karti divos eksemplāros. No tiem viens eksemplārs paredzēts ārstniecības iestādei, otrs-jāatgriež darba devējam. Obligātās veselības pārbaudes izmaksas atkarīgas no veselības pārbaudes kartē darba devēja norādītajiem veselībai kaitīgajiem faktoriem.

Obligātās veselības pārbaudes komisija notiek ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 16:00

Sīkāka informācija par obligāto veselības pārbaudi zvanot uz Valmieras veselības centra reģistratūru 64232318 vai mob. 28692800,

 

Gan pirmreizējā, gan atkārtotā veselības pārbaude tiek veikta atbilstoši 2009.gada 10.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 219 “Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude”.