Valmieras Veselības Centrs

Pieraksts pie speciālistiem un uz izmeklējumiem:

 

PACIENTU IEVĒRĪBAI!

Valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi

 • Konsultāciju pie speciālista vai uz izmeklējumiem valsts finansējuma ietvaros var saņemt TIKAI ar ģimenes ārsta vai speciālista norīkojumu. Pie tam speciālistam, kas izsniedzis nosūtījumu,  jābūt līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu.

 • Pirms piesakāties pie speciālista vai uz izmeklējumiem, lūdzu, noskaidrojiet vai konkrētais speciālists/izmeklējums Veselības centrā ir pieejams valsts finasējuma ietvaros vai arī tikai kā pilnas maksas pakalpojums.

 • Reģistratūra piedāvā pierakstīties pie valsts apmaksātiem speciālistiem vai uz izmeklējumiem ārstniecības iestādei piešķirtās kvotas ietvaros (kvota- valsts piešķirtais finansējuma apjoms apmaksāto pakalpojumu sniegšanai).

 

Apdrošināšanas polises

 • Pirms pierakstaties uz izmeklējumiem vai uz speciālistu konsultācijām, lūdzu pārbaudiet vai Jūsu apdrošināšanas polise sedz attiecīgo izmeklējumu/speciālistu maksu.

 • Norādījums uz apdrošināšanas polises - maksas ambulatorie pakalpojumi 100%, ir paredzēta tiem pakalpojumiem, kurus akceptējusi apdrošināšanas kompānija.

 

Informācija par ārstiem, ārstu telefona numuri

 • Pacienti bieži vien vēlas reģistratūrā noskaidrot ārstu privātos mobilo talruņu numurus. Pamatojoties uz LR Personas datu aizsardzības likumu un speciālistu tiesībām uz privāto dzīvi, Veselības centra reģistratūras darbinieki nesniedz pacientiem informāciju par Veselības centra darbinieku privāto dzīvi, kā arī nedod personas datus un kontaktinformāciju. Ja pacientam ir neatliekama vajadzība sazināties ar ārstu, lai mainītu ārstēšanas plānu zāļu neatbilstības dēļ, vai kā citādi, pacietam ir iespēja atstāt reģistratūrā ārstam domātu informāciju. Šādā gadījumā reģistratūras personāls apņemas iespējami ātrākā laikā sazināties ar ārstu un atzvanīt Jums, lai sniegtu ārsta norādījumus tālākai rīcībai.

 

Izmeklējumu izskaidrošana, norādes par speciālistu apmeklējumiem

 • Ja pacients griežas pie reģistratūras darbiniekiem ar lūgumu izskaidrot izmeklējuma slēdzienu vai ieteikt pie kāda ārsta/uz kādu izmeklējumu jādodas, tad reģistratūras darbiniekam nav pienākums to darīt un nemaz nevar to darīt, jo  reģistratūras personāls nav medicīnas personāls, tam nav medicīniskas izglītības.  Slēdziena interpretācijai ir nepieciešama pacienta ģimenes ārsta vai izmeklējumā norādītā cita kompetenta ārsta konsultācija. Tāpat, aicinām pacientiem patvaļīgi nelemt par savu veselības stāvokli un būt atbildīgiem.  Tikai pacienta ģimenes ārsts vai viņa nozīmēts speciālists pēc rūpīgas veselības stāvokļa izvērtēšanas ir kompetents noteikt, kāda izmeklēšana vai terapija pacientam ir nepieciešama. Reģistratūras personāls nedrīkst dot medicīniska rakstura padomus vai pieņemt lēmumus par nepieciešamo speciālista apmeklējumu pacienta vietā. Vēršoties pie reģistratūras, pacientam pašam ir jāzina, kāda veida palīdzība pacientam ir nepieciešama.

 

Ārstu-speciālistu pieņemšanas laiki, pieņemšanas kabinetu maiņa

 • Ja pacients ilgāku laiku nav apmeklējis Valmieras veselības centru un, ierodoties uz vizīti pēc pieraksta, kļūdās speciālista vai pakalpojuma kabineta atrašanā tad lūdzam pacientus ņemt vērā iespējamās speciālistu kabinetu maiņas, kabinetu atrašanās vietu maiņas. Visas pārmaiņas Valmieras veselības centrā tiek veiktas mūsu pacietu apkalpošanas ērtības un pakalpojumu sniegšanas kvalitātes uzlabošanai. Lūdzam sekot izmaiņām.

 • Ir situācijas, kad ārstiem-speciālistiem ir izmaiņas pieņemšanas laikos un šīs izmaiņas nav iepriekš paredzamas, piemēram, ārstu slimības gadījumos. Šādās situācijās reģistratūras darbinieki informē pacientus zvanot uz pacientu norādītajiem tālruņa numuriem. Lūdzam veicot pierakstu reģistratūras darbiniekiem nosaukt precīzu telefona numuru uz kuru pacients ir sazvanāms, lai nepieciešamības gadījumā var informēt par izmaiņām.

 • Pamatā visi speciālisti pieņem/izmeklējumi tiek veikti ar iepriekšēju pierakstu, bet akūtos (steidzamos) gadījumos ir jāinformē reģistratūras darbinieki, jo iespēju robežās tiks meklēta iespēja saņemt pakalpojuma  iespēja saņemt pakalpojumu nekavējoties. .

 

Recepšu , norīkojumu izrakstīšana

 • Reģistratūras darbiniekiem nav tiesības izrakstīt receptes, norīkojumus, izziņas, izrakstus no ambulatorajām kartiņām. Šādas tiesības ir tikai ārstam.

 

Veselības aprūpes sistēmas jautājumi

 • Saprotot, ka pacienti var nepārzināt veselības aprūpes sistēmas jautājumus, kādēļ var rasties neskaidrības un dažādi jautājumi, tad pacienti var  vērsties Valmieras veselības centra administrācijā Diakonāta ielā 6, 3.stāvā. 314. kabinetā.