Valmieras Veselības Centrs

Pieraksts pie speciālistiem un uz izmeklējumiem:

 

SIA "Valmieras veselības centrs"

Reģistrācijas Nr.44103011615

Adrese : Bastiona iela 24, Valmiera, LV-4201

Banka: AS Swedbank

Kods: HABALV22

Konts: LV41 HABA 0551 0399 9587 1

 

Tālruņa Nr. +371 64222755

e-pasts: vvc@vvc.lv

Ārstniecības iestādes kods: 250000087