Valmieras Veselības Centrs

Pieraksts pie speciālistiem un uz izmeklējumiem:

SIA "Valmieras veselības centrs" laboratorija ieguvusi akreditāciju

Vvc logo mazais

 

Ar Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja 2016.gada 31.marta lēmumu  SIA "Valmieras veselības centrs" laboratorija ieguvusi akreditāciju Latvijas Nacionālajā akreditācijas sistēmā (LATAK).  LATAK reģistrācijas numurs LATAK-M-540-00-2016.
 

Laboratorija ir kompetenta veikt izmeklēšanu atbilstoši LVS EN ISO 15189:2013 standarta prasībām sekojošā sfērā: no cilvēka iegūta materiāla hematoloģiska, klīniski ķīmiska, imūnķīmiska un klīniska izmeklēšana.