Valmieras Veselības Centrs

Pieraksts pie speciālistiem un uz izmeklējumiem:

Valmieras veselības centrs lūdz piešķirt papildus finansējumu valsts apmaksātiem pakalpojumiem

Vvc logo

SIA "Valmieras veselības centrs" norāda, ka tuvākajā laikā nesaņemot papildus finansējumu valsts apmaksātām alergologa, otolaringologa un citu speciālistu konsultācijām, šie pakalpojumi par valsts apmaksātiem līdzekļiem "Valmieras veselības centrā" drīzumā vairs nebūs pieejami, jo jau šobrīd ir izveidojusies tā sauktā kvotu pārstrāde.

"Valmieras veselības centrs' ir vienīgā veselības aprūpes iestāde Vidzemē, kas sniedz atsevišķu speciālistu konsultācijas, tostarp valsts apmaksātas konsultācijas bērniem, kuru pieejamība reģionā šobrīd ir apdraudēta valsts finansējuma trūkuma dēļ. 

"Valmieras veselības centrs" jau iepriekš vērsies pie Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļas ar lūgumu piešķirt papildus finansējumu valsts apmaksātu pakalpojumu sniegšanai, taču saņemts atteikums, norādot, ka nav iespējams piešķirt papildus finanšu līdzekļus konkrēto pakalpojumu sniegšanai, jo šiem pakalpojumiem paredzētie finanšu līdzekļi ir apgūti.

Inese Zeitmane, Valmieras veselības centra vadītāja: ""Valmieras veselības centrs" ir vienīgā veselības aprūpes iestāde Vidzemē, kas nodrošina atsevišķu speciālistu valsts apmaksātus pakalpojumus, līdz ar to pieprasījums ir salīdzinoši augsts un šobrīd ir izveidojusies kvotu pārstrāde uz šiem pakalpojumiem. Tāpēc aicinām rast iespēju piešķirt papildus finansējumu pakalpojumiem, kas galvenokārt nepieciešami bērnu veselības aprūpei. Mēs esam neizpratnē, kādēļ ambulatorajiem - salīdzinoši lētiem pakalpojumiem pretstatā dārgajiem diagnostikas izmeklējumiem un dienas stacionāru plānveida operācijām - veselības aprūpes pakalpojumiem kā alergoloģija un otolaringoloģija, kur pakalpojumu saņēmēji galvenokārt ir bērni, nav pieejams papildus finansējums. Uzskatu, ka tādā veidā faktiski tiek pārkāpts Ārstniecības likuma 3.panta otrā daļa, kur noteikts, ka bērnu aprūpe ir prioritāra."

"Valmieras veselības centrs" sniegtajiem valsts apmaksātajiem pakalpojumiem kā bērnu alergoloģija un otolaringoloģija uz 2015.gada 31.augustu ir izveidojusies kvotas pārstrāde vairāk kā 3000 eiro apmērā. 

"Valmieras veselības centrs" vērš uzmanību uz to, ka papildus finansējums nepieciešams arī tādiem pacientu pieprasītiem pakalpojumiem kā rentgenoloģiskie izmeklējumi un sirds asinsvadu sistēmas funkcionālie izmeklējumi. Rentgenoloģijas pakalpojumiem tiek veidots pieraksts ar desmit cilvēkiem dienā, bet sirds asinsvadu sistēmas funkcionālo izmeklējumu veikšanai-pieraksts ar pieciem cilvēkiem dienā, kas ir četras reizes mazāk kā reālais pieprasījums dienā. 

Zeitmane: "Mēs aicinām Nacionālo veselības dienestu nekavējoties būtiski palielināt 2015.gada finansējumu ambulatorajiem izmeklējumiem, sevišķi ārstu-speciālistu konsultācijām, kas primāri nepieciešamas bērnu veselības aprūpes nodrošināšanai. Pretējā gadījumā "Valmieras veselības centrs" būs spiests pacientu pierakstu šajā pusgadā slēgt un speciālistu konsultācijas, t.sk. otolaringoloģijas un alergoloģijas pakalpojumus bērniem, piedāvāt tikai par maksu."

SIA "Valmieras veselības centrs" ir veselības aprūpes iestāde, kas Valmieras pilsētas, novada un  Vidzemes reģiona iedzīvotājiem piedāvā sertificētu speciālistu konsultācijas valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu programmas ietvaros. Neskatoties uz ārstu-speciālistu trūkumu ārpus Rīgas, kopš 2013.gada "Valmieras veselības centrs" ir veicis būtisku attīstību jaunu veselības aprūpes pakalpojumu ieviešanā un jaunu speciālistu piesaistē. "Valmieras veselības centrs" ir veicinājis veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību reģionā. Tāpat ir audzis pieprasījums pēc izmeklējumiem un speciālistu konsultācijām.

Laika periodā no 2013.gada līdz 2015.gada septembrim "Valmieras veselības centrā" darbu uzsākuši sekojoši speciālisti: otolaringologs, bērnu alergologs, pulmonologs, neirologs (2 speciālisti), bērnu neirologs (4 speciālisti), neiroķirurgs, traumatologs-ortopēds (2 speciālisti), kardiologs, ginekologs, radiologs-diagnosts (2 speciālisti), radiologa asistents.  Attīstot laboratoriju, ir paplašināts uz vietas pieejamo laboratorisko izmeklējumu klāsts. Fizioterapijā ir ieviesti papildus pakalpojumi un metodes, kas nepieciešami bērniem.